Authors

Adela Belakova

Document Type

Article

Publication Date

1-1-1972

First Page

141

Last Page

190

Abstract

V práci podávame výsledky štúdia druhového zloženia samotárskych včiel, ktoré sme sledovali v rokoch 1962-1969 na divokorastúcich rastlinách. Zamerali sme sa na oblasť východného Slovenska (Blatská rúžina), na územie Liptovskej Kotliny a konečne na oblasť stredného, južného a západného Slovenska. Niektoré dosiahnuté výsledky sme už v samostatných čiastkových prácach publikovali (Beláková 1966, 1967, 1968). Samotárske včely sme sledovali najmä na lesostepných a mezofilných lúčnych biotopoch. Získavali sme ich individuálnym odchyt om pomocou entomologickej sieťky. Táto meto-dika nám umožnila sledovať nielen druhové zastúpenie samotárskych včiel, ale aj ich vzťah k živným rastlinám. Na každej lokalite a biotope preto podrobne opisujeme všetky kvitnúce rastliny a v systematickom prehľade zistených druhov uvádzame aj opeľovanú rastlinu. Na tomto mieste dovoľujeme si poďakovať Ing. Miroslavovi Kocourkovi za revíziu, ako aj determináciu niektorých druhov.

Available for download on Friday, January 01, 4500

Included in

Entomology Commons

Share

COinS