Document Type

Article

Publication Date

1-1-1952

First Page

180

Last Page

187

Abstract

Během r. 1952 uskutečnilo Městské přírodovědné museum v Hradci Králové dálš( dvě · sběratelské ejckurse na jižní a jihovýchodní Slovensko, jejichž účelem bylo získání nutného _studijního a srovnávacího materiálu thermo-a xerophilního hmyzti pro musejní sbírky. První exkurse, provedené koncem .května a počátkem června, zúčastnili se kromě autora jako sběratelé ještě preparátor musea Ad. Růžička a R. Balthasarová. Druhá exkurse byla v čer­vénd :Pa Vihorlat_ (Remetské Hámre) a do okolí Král. Chl'mce ná jihovýchod-~1ún Slovensku; př1pojil se·k ní ještě prof. Dr Zd. Frankenberger, který svými četnými významnými nálezy velmi přispěl k sběratelskému a badatelskému zdaru této exkurse. Popíši zde alespoň nejpozoruhci~lnější nálezy aculeátních Hymenopter, hlavně pokud jde o druhy pro Ceskoslovensko nebo Slovensko nové nebo velmi vzácné

Available for download on Friday, January 01, 4500. To request access to materials, please email .

Included in

Entomology Commons

Share

COinS