Document Type

Article

Journal/Book Title/Conference

Polska Akademia Nauk Instytut Zoologii

Volume

25

Issue

24

Publication Date

1-1-1981

First Page

435

Last Page

452

Abstract

Puszcza Kampinoska, położona miedzy Wisłą a Bzurą, cechu je się kontrastowym zróżnicowaniem środowisk przyrodniczych: potężne wały wydmowe wznoszą się nad płaskimi, b agnist ymi łąkami, a suche b or y sosnowe graniczą z okresowo zalewanymi lasami olszowymi. Mim o iż Puszcza leży u bram Warszawy, dzięki niedostępności i trudny m warunk om dla osadnictwa,, do dziś zachowała wiele pierwotny ch cech w szacie roślinnej i w Ś)Viecie zwierzęcym.

Available for download on Friday, January 01, 4500. To request access to materials, please email .

Included in

Entomology Commons

Share

COinS