Authors

Jozef Banaszak

Document Type

Article

Journal/Book Title/Conference

Prezglad Zoologinzny

Volume

23

Issue

3

Publication Date

1-1-1979

First Page

241

Last Page

244

Abstract

W obrębie podrzędu żądłówek (Aculea-ta), zgodnie z powszechnie przyjętymi zasa-dami klasyfikacji tej grupy, wyróżnia się siedem nadrodzin, a mianowicie: Bethyloidea, Scolioidea, Vespoidea, Formicoidea, Pompilo-idea, Sphecoidea i Apoidea. Schematy, obra-zujące filogenezę Aculeata, wskazują w mniejszym lub większym stopniu na prostolinijny kierunek ewolucji tej grupy. I tak, Bethylo-idea oraz Scolioidea uważane są za powstałe wcześniej, bardziej zaś zaawansowane Sphe-coidea i Apoidea umieszczane są na szczycie drzewa rodowego. Pogląd ten reprezentuje wielu dotychczasowych badaczy, z najnowszych należy wymienić pracę Evansa i West Eberhard (1970).

Available for download on Friday, January 01, 4500. To request access to materials, please email .

Included in

Entomology Commons

Share

COinS